Dokumentide esitamine

Sisseastumise dokumente saab esitada  kuni  17.06.2019.

 

PÕHIÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 • elektrooniline sisseastumise avaldus;

 • isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või sünnitunnistus);

 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle kinnitatud koopia;

 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

 • arstitõend hääleorganite tervisliku seisundi kohta (esitavad ainult laulmise ja kooridirigeerimise eriala kandidaadid);

 • 1 foto suurusega 3×4 cm, foto tegemise võimalus on ka kohapeal.

EELÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 • elektrooniline sisseastumise avaldus;

 • isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või sünnitunnistus);

 • üldhariduskooli klassitunnistus lõpetatud klassi tõendamiseks;

 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

 • arstitõend hääleorganite tervisliku seisundi kohta (esitavad ainult laulmise ja kooridirigeerimise eriala kandidaadid);

 • 1 foto suurusega 3×4 cm, foto tegemise võimalus on ka kohapeal.

 

 

JÄTKUÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 • elektrooniline sisseastumise avaldus;

 • isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või sünnitunnistus);

 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle kinnitatud koopia;

 • 1 foto suurusega 3×4 cm, foto tegemise võimalus on ka kohapeal.