Välisprojektid

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on aastaid SA Archimedese abiga võimaldanud oma õpilastele ja õpetajatele õpirännet partnerkoolides. Rahvusvaheline õpiränne annab suurepärase võimaluse täiendada oma erialaseid oskuseid  ja õppida tundma erinevate maade elu ja kultuuri.

Õpilaste õpiränne

Õpilaste õpiränne kestab kolm nädalat ja selle toimumise aeg määratakse iga kooliaasta alguses.

Tegevus:

 • individuaalne juhendamine minimaalselt 90 minutit nädalas;
 • orkestri- ja/või teistes proovides ja/või üritustel osalemine ;
 • ansamblite ja kammermuusika tunnid on iga õpilase jaoks eraldi sobitatud, lähtudes pillist (orkestripill või soolopill), erialast ning ka kogu praktika perioodist üldiselt;
 • praktika perioodi lõpus on esinemised: kontsert ja/või salvestus.
 • stuudiotöö ja võõrustava kooli kontsertide videote tegemine (võimalus vajaliku ettevalmistusega õpilastele eeskätt Glasgow koolist).

Õpetajaränne

Õpetajaränne kestab 5 päeva pluss reisipäevad, kokku ühe nädala.

Tegevus:

 • meistrikursuse läbiviimine ja/või
 • töövarjuks olemine vastavalt partnerkooli tunniplaanile.

 Partnerkoolid

Partnerkoolides on võimalik tegeleda järgmiste valdkondadega:

 • Tallinn: klassikaline muusika, rütmimuusika, vabaimprovisatsioon, kompositsioon, vokaal, dirigeerimine, klaverihoolduse tehnika ja helindamine;
 • Glasgow: pop/rokk, muusikatootmine, rütmimuusika ja helindamine;
 • Varssavi: klassikaline klaver (Chopin, Szymanovski), saksofon, klassikaline muusika, kammermuusika ja orkester;
 • Lahti: klassikaline muusika, puhkpillid ja kompositsioon;
 • Joensuu: klassikaline muusika, rahvamuusika ja rütmimuusika;
 • Helsingi: klassikaline muusika, ooperiansamblid ja klaveritehnika;
 • Madeira: klassikaline muusika ja kammermuusika;
 • Toledo: klassikaline muusika, orkestrid (keelpilli-, puhkpilli-, sümfoonia-) ja kammeransamblid.

Praktika toimub inglise keeles. Õpilased saavad kultuurilise ja keelelise ettevalmistuse minimaalselt 8 tunni ulatuses (va juhul, kui õpilane oskab partnerkooli keelt).

Saatva ja vastuvõtva kooli kohustused

Saatva kooli kohustuste hulgas on:

 • ettenähtud lepingute sõlmimine õpilaste ja õpetajatega;
 • õpilaste ja vajadusel ka õpetajate ettevalmistamine (kultuur, keel jne);
 • reisi, reisikindlustuse ja majutuse organiseerimine õpilastele ja õpetajatele;
 • finantskohustused: iga kool/riik otsustab iseseisvalt, kas kool või õpilane/õpetaja või mõlemad on vastutavad projektitoetust ületavate rahaliste vahendite eest.

Võõrustava kooli kohustuste hulgas on:

 • kolmenädalase programmi ettevalmistamine õpilastele;
 • õpetajate programmi ettevalmistamine;
 • keele ja kultuuri tutvustamine;
 • harjutusruumid õpilastele;
 • kultuuriprogramm, mis ei ületa mõistlikke kulutusi;
 • vajalike dokumentide täitmine nii õpilastele kui ka õpetajatele (näiteks Europass).

Õpilaste ja õpetajate praktika tulemuste hindamine:

 • vastavalt tasemele ja edasiminekule vahetusperioodi jooksul;
 • võõrustavat kooli teavitatakse õpilase isiklikest õpieesmärkidest, et määrata hindamisstandard;
 • lõpuesitus dokumenteeritakse võimalusel heli- või videosalvestusena.

Praktikaperioodil omandatud oskused kinnitab vastuvõttev organisatsioon.

Kõik partnerid kasutavad Europass Mobility’t nii õpilaste kui ka õpetajate õpirände tunnustamiseks.

Dokumentide vormid:

 • Europass,
 • Learning Agreement,
 • leping ja lepingu lisa,
 • aruandevorm.

Välispraktika kalender

2018/2019. õppeaastal on positiivse finantseerimisotsuse saanud kaks projekti:

1. Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+ otsustas toetada täies mahus meie kooli taotlust õpirände projektile “Crossroads” ja projektile “Ensemble”.
2. Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus otsustas toetada projekti “Music unites us”, kus meie kool osaleb partnerina.

Kõik projektid alustavad 2018. aasta sügisel. Osaleda võivad nii kooli õpilased kui ka õpetajad.

Projekte Crossroads” jaEnsemble” finantseerib Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+.

Music unites us” on toetatud Põhjamaade Ministrite Nõukogu programmi Nordplus poolt. Projektides osalevad koos Otsakooliga kokku 10 partnerkooli Eestist, Soomest, Leedust, Portugalist ja Suurbritanniast.

Erasmus+ õpirände projekti Crossroads” eesmärgiks on kooli õpilastele rahvusvahelise praktika ja õpetajatele täiendkoolituse võimaldamine.

Projekti koordineerib Otsakool ja meie partnerkoolideks on:

1. Madeira Kunstide Kool Portugal

2. Kuopio Konservatoorium Soome

3. Braga Calouste Gulbenkian Muusika Konservatoorium Portugal

Käesoleval õppeaastal saavad 12 meie kooli õpetajat võimaluse end täiendada projekti partnerkoolides. 3 klassika suuna õpilast osalevad välispraktikal Madeira Kunstide Koolis.

Õpilaste õpiränne kestab 3 nädalat, õpetajatel 3 kuni 5 päeva.

Erasmus+ koostöö ja kogemuste vahetamise projekt “Ensemble” on suunatud rütmimuusika suuna õpilastele ja õpetajatele. Projekti idee on välja kasvanud eelnevatel aastatel toimunud ühistest projektidest „Musicworks” ja “Musicreates”.

Projekti koostööpartnerid:

1. Kainuun ammattiopisto Soome

2. Keski-Pohjanmaan konservatorio Soome

3. North West Regional College UK

4. Glasgow Kelvin College UK

5. Connect-IN Enterprises UK

Partnereid seovad varasematel aastatel ellu viidud edukad projektid ja pikaajaline usalduslik koostöö. Sel õppeaastal toimuvad 5-päevased projekti töönädalad Kokkolas (märts 2019) ja Glasgows (aprill 2019).

Nordplus programmi poolt toetatud projekt “Music unites us” eesmärk on propageerida, tutvustada ja levitada Eesti, Soome ja Leedu kaasaegset muusikat ja tugevdada kultuurilist koostööd. Nordplus programm ongi mõeldud just Põhja- ja Baltimaade vahelise koostöö edendamiseks.

Projektis osalevad:

1. Sastamala Musiikkiopisto Soome

2. Neringa Art School Leedu

3. Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool Eesti

Projekt võimaldab kuuel Otsakooli õpetajal minna õpirändele Soome ja Leetu. Lisaks saavad meie kooli õpilased aktiivselt kaasa lüüa koos soome ja leedu õpetajatega novembri alguses Otsakoolis toimuval projekti avanädalal.