Õppekavad

Kutseõpe

INTERPREET¹

KLAVERIHÄÄLESTAJA-TEHNIK

KOMPONIST

KOORIJUHT

MUUSIKATEOREETIK

RÜTMIMUUSIK²

HELINDAJA

¹Interpreedi õppekava alusel saab  õppida järgmistel erialadel: akordion/kannel, keelpillid, klassikaline laul, klaver, orelklavessiinlöök– ja puhkpillid

²Rütmimuusika õppekava alusel saab õppida rütmimuusika laulmise ja rütmimuusika pillide erialal

Kutsekeskharidusõpe

INTERPREET¹

KOMPONIST

KOORIJUHT

MUUSIKATEOREETIK

RÜTMIMUUSIK²

¹Interpreedi õppekava alusel saab õppida järgmistel erialadel: akordion/kannel, klaver, klavessiinorelkeelpillid, klassikaline laul, löök- ja puhkpillid

²Rütmimuusika õppekava alusel saab õppida rütmimuusika laulmise ja rütmimuusika pillide erialal

Eelõpe

INTERPREET¹

KLASSIKALINE LAUL

KOORIJUHT

RÜTMIMUUSIKA LAULMINE

RÜTMIMUUSIKA PILLID

¹Interpreedi õppekava alusel saab õppida järgmistel erialadel: akordion, kannel, keelpillid, klaver,  klavessiin, orel, löök- ja puhkpillid

Jätkuõpe

PILLIÕPPE JUHENDAJA