Vastuvõetute nimekirjad

Vastuvõtukomisjoni otsused on kandidaatidele nähtavad siin.

Vastu võetud kandidaadid peavad esitama õppeosakonda (ruum B25) sisseastumisdokumendid ning kinnitama oma õppima asumise hiljemalt 10.08.2018 kooli siseveebis (link).

Vaata täpsemat infot dokumentide esitamise kohta siit.

Sisseastumisdokumentide esitamisega annab kandidaat lõpliku kinnituse õppima asumiseks Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis.

Kandidaadid, kes õigeaegselt sisseastumisdokumente ei esita, kaotavad oma koha õpilasnimekirjas.

Ühiselamu kohta saab täpsemat infot kooli haldusjuhilt (haldusjuht@otsakool.edu.ee, tel  5103 922).