Vastu võetud kandidaadid saavad esitada sisseastumisdokumente 19.06–29.06 ja 06.08–10.08

Kooli vastu võetud kandidaadid saavad esitada sisseastumisdokumente järgmistel aegadel:

19.06–21.06 kell 09–16

22.06 kell 09–14

25.06–29.06 kell 09–16

06.08–10.08 kell 09–16

Dokumendid tuleb esitada õppeosakonda (2. korrus, ruum B25) hiljemalt 10.08.2018.

Dokumentide esitamisel peab kaasas olema isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või sünnitunnistus).

Sisseastumisdokumentide esitamisega annab kandidaat lõpliku kinnituse õppima asumiseks Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis.

Kandidaadid, kes õigeaegselt sisseastumisdokumente ei esita, kaotavad oma koha õpilasnimekirjas.

PÕHIÕPPESSE vastu võetud kandidaatidel tuleb esitada:

  1. haridust tõendava dokumendi originaal või selle kinnitatud koopia;
  2. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek kui kandidaat on alaealine;
  3. arstitõend hääleorganite tervisliku seisundi tõttu (esitavad ainult laulmise ja kooridirigeerimise eriala kandidaadid);
  4. foto suurusega 3×4 cm, foto tegemise võimalus on ka kohapeal.

EELÕPPESSE vastu võetud kandidaatidel tuleb esitada:

  1. üldhariduskooli klassitunnistus;
  2. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek kui kandidaat on alaealine;
  3. arstitõend hääleorganite tervisliku seisundi tõttu (esitavad ainult laulmise ja kooridirigeerimise eriala kandidaadid);
  4. foto suurusega 3×4 cm, foto tegemise võimalus on ka kohapeal.

JÄTKUÕPPESSE vastu võetud kandidaatidel tuleb esitada:

  1. haridust tõendava dokumendi originaal või selle kinnitatud koopia;
  2. foto suurusega 3×4 cm, foto tegemise võimalus on ka kohapeal.