Otsa kooli muusikalaager õnnestus 100 %!

Idee

Ühes talvises vestluses Otsa kooli direktori Ivo Lillega kerkis üles teema suvise muusikalaagri vajalikkusest. Mõte sai alguse Haapsalu keelpillikursuse sulgemise tõttu tekkinud tühikust Eesti muusikahariduses, arenedes seejärel ideeks, mis sisaldas hoopis erinevaid erialasid siduvat sündmust. Laagri eesmärkideks on laste ja noorte (alates 10 eluaastast) hõivamine muusikategemisse laiemalt ning teadlikkus Otsa kooli olemasolust, samuti Otsa kooli õpilaste suvine enesetäiendus.

 

Tegelikkus

Sündmus leidis aset Pärnus Pänumaa Kutsehariduskeskuse ruumides 24.- 28. juulil. Osalejaid ei olnud seekord veel palju. Kokku oli neid 19 ja erialasid seitse: saksofon (Ivo Lille);  viiul (Tiiu Peäske, külalisena); tšello (Lembi Mets); kontrabass (Meeme Saareväli); kitarr (Kirill Ogorodnikov); fagott (Tarmo Velmet) ja kannel (Kristi Mühling). Otsa koolist oli osavõtjaid viis. Kõiki esinejaid saatis klaveril Toivo Peäske. Soovijail oli võimalus saada ka Alexanderi tehnika tunde õpetaja Iren Laidma käe all.

 

Laagri kontseptsiooniga töötasid Ivo Lille (kogu olme- ja majanduslik pool ning vaba aja sisustamine) ning allakirjutanu (töise sisu organiseerimine). Kahepeale koostasime sobiva repertuaari, seadetega tegeles Ivo Lille, ettekandele tuli Ivo Lille uudisteos “Kodutee”. Seaded pandi kokku registreerunute erialade põhjal.

 

Laager kui selline

Seltskonnast, kellest mõni väiksem laps pelgas laagri algul vanemate autost väljagi tulla ja mõni pärnakas käis algul igaks juhuks kodus magamas, sai mõne päeva jooksul üks suur sõpruskond, kes sealt laagri lõppedes kuidagi lahkuda ei soovinud.  Parim kogu asja juures oli “muusikanakkus”: ohjeldamatu harjutamine nii päeva- kui öötundidel. Teinekord kostis akendest pillimängu veel poolteist tundi pärast keskööd (magada oligi kuumuse pärast varem võimatu). Ka vabal ajal nägi lapsi, pillid seljas, muudkui kuhugi vantsimas. Küsimusele, kuhu, tuli vastuseks: me läheme teeme omavahel proovi!

Nii oligi võimalik selle ea, ettevalmistuse ja erialade mitmekesisuse poolest üsna kirju seltskonnaga jõuda kahe lõppkontserdini, millest esimene, kammerkontsert, toimus Pärnus Uue Kunsti Muuseumis ja teine, kus esines ka orkester,  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse saalis. Kutsehariduskeskuses toimus ka kogu muu elu: ööbimine (väga head tingimused!), söömine, harjutamine, proovid ja tunnid. Ei puudunud ka hariduslikud ettevõtmised ja meelelahutus: kohtumine Rootsis ja Norras õppinud eesti keelpillimängijatega (Ingmar Simson-Valtin, Iris Maidre-Aarvik) ning orelikontsert Eliisabeti kirikus; imekaunis rabamatk, piknik talus ja igapäevane ujumine. Nii käis töö ja vile koos ning kurnavaks võis pidada vaid kuumust, mida loomulikult talvel taga igatseme.

 

On ju pisut kahju, et osavõtjaid seekord rohkem polnud. Kuid juba sügisel alustame kohe uue laagri ettevalmistusega ja usume, et sõna levib. Kandleõpilane Elsa Virta leidis, et meie laager pälvis 10-palli süsteemis 100 punkti. Paremat hinnangut osavõtjalt oleks raske soovida!

Selle kõige juures on raske üle hinnata vastutulelikkust, mida kogesime Kutsehariduskeskuse poolt; Marie Virta ettepanekut tulla kammerkontserdiga Pärnu Uue Kunsti Muuseumi ja Pärnu haigla toitlustust: iga söögikord viis keele alla.

Oli üks väga ilus nädal.

 

Lembi Mets

 

 

Täiendav vastuvõtt

Toimub täiendav vastuvõtt põhiõppe vabadele kohtadele ja üksikute erialade eelõppe vabadele kohtadele.

E-sisseastumisavaldusi saab esitada ajavahemikus 01.07.–20.08 (k. a). (veel …)

Vastuvõetute nimekirjad

Vastuvõtukomisjoni otsused (veel …)

Fotod: LXXII lennu kontsert-aktus

Pühapäeval, 10. juunil kõlas Estonia Kontserdisaalis lõppakord LXXII Otsa kooli lennule. Kooli lõpetas tänavu 34 tublit õpilast, kellele soovime tuult tiibadesse ja kaasahaaravat retke Eesti muusikamaastikul.

Aktusel said sõna kooli direktor Ivo Lille, lõpetajad Paula Pajusaar ja Taavi-Hans Kõlar. Kaasõpilaste poolt andis tervitused edasi Saamuel Pedosk. Üritust konfereeris Laura Rulli.

Lõpupidu jätkus hea muusika! ja hoogsa tantsuga Erinevate Tubade Klubis.

Aktusepilte jagame kõigile elektrooniliselt, kuid neid on võimalik endale paljundada ka kooli raamatukogus asuvalt CD-kettalt.

 

Fotod: Vahur Lõhmus

 

Otsa kooli muusikalaager-suvekursus Pärnus!

24. – 28. juulil toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (Niidupargi tn 12) ruumides esmakordselt kooli suvekursus, mis ühendab klassikalise ja rütmimuusika huvilisi pillimängijaid ja lauljaid.

Oodatud on muusikaõppurid alates 10. eluaastast. Õpe toimub erialas, ansamblitena ja ühendansambli/orkestrina. Võimalik on saada Alexanderi tehnika tunde värskelt diplomeeritud AT õpetajalt Iren Laidmalt. Soovi korral on võimalik korraldada ka TRE (tuntud stressimaandav tehnika) koolitus.

Hind: 100 eurot
Hinnas sisaldub:
Majutus Pärnu Kutsehariduskeskuse õpilaskodus
Soe söök kuni 3x päevas (saabumispäeval lõuna- ja õhtusöök, lõpupäeval hommikusöök)
Tunnid (hinnas 1 erialatund, 3 ansamblitundi ja orkestriproovid.).
Lõppkontsert toimub 28. juulil kell 12. Kursuse jooksul on võimalik korraldada väiksemaid esinemisi.

Lisatasu eest:
Erialatunnid (16 eurot/tund)
Alexanderi tehnika (10 eurot rühmatund, 16 eurot individuaaltund. Eriti soovitav õpetajatele. TRE koolitus toimub rühma täituvusel (vähemalt 10 soovijat) ja tasu lepitakse sõltuvalt rühma suurusest kohapeal kokku.

NB! Otsa kooli õpilastele erialatunnid ja Alexanderi tehnika rühmatund tasuta.

Õpetajatele pakub laager koolitusvõimalust (8 tundi päev). Hind õpetajatele 20 eurot/päev. Hind ei sisalda Alexanderi tehnikat.
Õpetajad, kes soovivad osaleda väiksemate laste huvitegevuses (nt ujumine, sportlikud mängud) või laagri korrapidajatena, saavad allahindlust.
Soovi korral võivad nooremate lastega tulla kaasa ka lapsevanemad (hind sama mis õpetajatel)

Kursuse viivad läbi Otsa kooli õpetajad.
Klassika: Tarmo Velmet (fagott); Jelena Elkind (klaver); Kirill Ogorodnikov (klassikaline kitarr); Tiina Välja (akordion); Lembi Mets (tšello); Kädi Plaas- Kala (klassikaline laul); Ivo Lille (saksofon); Reet Käärik (oboe), Meeme Saareväli (klassikaline kontrabass) ja külalisena Tiiu Peäske (viiul). Kui on soovijaid veel teistele erialadele, andke palun teada!.
Rütmimuusika pillid: Paula Pajusaar ja Taavi-Hans Kõlar
Rütmimuusika laul: Elis Roost

Täidetud registreerimislehed saata palun aadressile lembi.mets@otsakool.edu.ee 20. juuniks 2018. Registreerunutega võetakse ühendust.

Registreerimisleht õpilastele. (Kes soovib täita e-registreerimisvormi, saab seda teha siin.)

Registreerimisleht õpetajatele. (E-registreerimisvorm asub siin.)

Jaga üritust Facebookis.

Tagasi kooli – jätkuõppesse!

Jätkuõpe annab võimaluse end täiendada, omandada või värskendada oma pedagoogilisi teadmisi.

Alates 2017/18. õppeaastast avanes Georg Otsa nim Tallinna Muusikakoolis võimalus õppida 5. taseme jätkuõppe pilliõppe juhendaja õppekaval, millele õppima asumise eelduseks on keskhariduse ja interpreedi 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate teadmiste ja kogemuste olemasolu. Viimane tähendab, et kooli sissesaamisel arvestatakse varasemaid õpinguid, sealhulgas pooleli jäänuid, kui ka töökogemust, mida VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise hindamisprotsessi käigus arvesse võetakse.

Esimene aasta praktikat on näidanud, et jätkuõppes pakutav pilliõppe juhendaja õppekava on sobilik neile, kes juba õpetavad muusika- või huvikoolis mõnda pilli. Kuid ka neile, kes on äsja saanud muusikalise keskastme hariduse ja kes soovivad õppida veel aasta, et omandada põhjalikumaid teadmisi pilliõpetuse praktikast ja teooriast, täiendades samal ajal enda pillimänguoskusi. Õppekava annab ühtlasi hea põhja õpingute jätkamiseks kõrgkoolis interpretatsioonipedagoogika valdkonnas. Vähem teatakse võibolla seda, et see võimaldab haridustaset tõsta ka neil muusika- või huvikoolide õpetajatel, kes õpetavad oma n.ö põhipillile lisaks mõnda teist pilli, mille mänguoskuse on nad omandanud töö käigus või puhtalt hobi korras.

Õpetaja ametis jääb pelgalt pillioskusest väheks. Süvitsi tuleb minna igal alal ja eriti oluline on oskuslikult tegeleda meie järeltulevate põlvedega, kellele võime olla kui väetis, mis väetimagi taime kasvama paneb. Pilliõppe juhendamise õppekava annab oskusi, kuidas pillimänguoskust ja muusikalisi teadmisi kõige paremini õpilastele edasi anda. Õppekava läbimist kinnitav dokument avardab aga võimalusi tööturul.

Otsa kooli pilliõppe juhendaja päevane õpe on üles ehitatud paindlikul põhimõttel, toetudes kaasaegsetele meetoditele ja õpikäsitlusele. Lisaks pilliõppe teoreetilistele alustele analüüsitakse repertuaari ja tehakse vaatluspraktikat. Valikaineid saavad õpilased valida oma soovi järgi õppekavade üleselt, seda siis kas klassikalise või rütmimuusika poole pealt, mis avardab võimalusi proovida õppeaasta jooksul midagi uut ja põnevat või minna mõne teemaga süvitsi.

Erinevalt täienduskoolitustest kestab jätkuõppes õppetöö terve õppeaasta ja vajalik kompetents omandatakse põhjaliku ning tervikliku programmi käigus. Alati tasub muidugi uurida kooli kodulehel olevat infot ja konsulteerida kooli õpetajate ning haridusspetsialistidega, mida õppekava täpsemalt sisaldab ja kas pakutav haridus vastab eelnevatele ootustele.

Pilliõppe juhendaja õppekavaga saab tutvuda siin.

Riina Kallas, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli kommunikatsioonijuht

Konsultatsioonidele registreerumine ja e-sisseastumisavalduste vastuvõtt avatud

Alanud on konsultatsioonidele registreerumine ning e-avalduste vastuvõtt põhi-, eel- ja jätkuõppesse.

Elektroonilisi sisseastumisavaldusi saab esitada kuni 14. juunini (k. a). Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 14.06(veel …)

Direktor tunnustas õppeaasta parimaid

Neljapäeval, 31. mail tunnustas kooli direktor Ivo Lille 2017/18. õppeaasta jooksul õpitulemuste ja erialaste saavutustega silma paistnud õpilasi ja õpetajaid. Suure pühendumuse ja pikaajalise panustamise eest kooli tegevusse sai tänukirja muusikaajaloo ja muusikateoreetiliste ainete õpetaja Raili Sule, kel täitus tänavu koolis 50. tööaasta. Kahjuks ei saanud Raili Sule ise üritusel osaleda, kuid soovime talle õnne kogu koolipere poolt!

Õpilastest toodi tänavu välja: Brigitta Listra, Karmen Kõrnas, Laura-Retti Laos, Martin Karu, Carmen Koov, Karl Reimand, Arina Makarenko, Brigitta Petropavlova, Sofi-Kamilla Lõssenko, Katri Urke, Lenne-Liisa Heinoja, Marietta Anete Viljanski, Hanna Jürgenson, Kelly Johannes, Miina Roost, Heli Song, Angelina Jarošenko, Olivia Anet Sõrmus, Rahel Talts, Robert Nõmmann, Taavi Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Teodor Hirvoja, Anita Maasalu, Karmen Palusoo, Serafima Afanasieva, Naatan Hollman, Helery Kõrvemaa, Katri Lotamõis, Liisa Tali, Hindrik Kipper, Kristi Raias, Marianne Leibur, Karl Aleksander Sirp, Marelle Kivinukk ja Aleksandr Smirnov.

Direktori vastuvõtule kutsutud õpetajad: Raili Sule, Kädy Plaas-Kala, Katrin Naan, Alla Kitas, Eha Pärg, Heli Veskus, Risto Joost, Reinut Tepp, Ülle Sisa, Kristel Aer, Ralf Taal, Eva Punder, Kadri-Ann Sumera, Kirill Ogorodnikov, Kerstin Tomson, Meeme Saareväli, Tiiu Maasing, Kirill Lissijenko, Ester Vain, Tiina Välja, Joel-Rasmus Remmel, Toivo Unt, Ara Yaralyan, Mart Soo, Rein Roos, Dede Noodla, Csaba Zoltán Marján, Vello Sakkos, Taavi Kuntu, Mare Väljataga, Ksenija Grabova, Peeter Malkov, Rain Rämmal ja Rene Keldo.

Palju-palju õnne kõigile!

Fotod: Saksofonist Bob Mintzer andis töötoa

Otsa koolis andis töötoa Grammyga pärjatud saksofonist Bob Mintzer. Alates 1978. aastast on ta juhtinud bände ja teinud koostööd Jaco Pastoriuse, Mike Mainieri, Louie Bellsoni, Bob Mosese, American Saxophone Quarteti ja paljude teiste oma ala meistritega.
Meie õpilastel ja õpetajatel avanes erakordne võimalus sellelt suurepäraselt muusikult õpetust saada.

Uute mõtetega Soomest tagasi

Tänavused viiuli eriala lõpetajad Laura Klesment, Marelle Kivinukk ja Katri Urke koos jätkuõppe lõpetaja Aleksandr Smirnoviga, kvartetikaaslase Anna Helena Innoga, õpetajate Lembi Metsa, Eva Punderi ja kontsertmeistri Kadri-Ann Sumeraga külastasid 4. mail Espoo Musiikkiopisto keelpilliosakonda. Tutvus ja soov ühiselt kontsert teha oli ammu olemas. Kontserdil esinesid vaheldumisi meie ja Soome õpilased.

Vastu võtsid meid õpetajad Grazyna Selenska ja Maarit Küllönen. Sealt koolist võrsuvad tugevad mängijad, kes jätkavad õppimist Sibeliuse Akadeemia noorteosakonnas. Meil oli põnev ja inspireeriv kuulata kooli vilistlast, 16aastast Rebecca Roozemani, kes valmistub rahvusvaheliseks konkursiks Brüsselis ja esitas osa oma kavast. Just selline elus kontakt annab hoogu ja palju uusi julgeid mõtteid.

Selle kooli kasvandik on ka tänavuse ESTA Tartu konkursi grand prix Amanda Ernesaks.

Igatahes tulime reisilt tagasi palju rikkamana ja lubadusega, et järgmisel kevadel kohtume Tallinnas.

Eva Punder, keelpilliosakonna juhataja