Kooli nõukogu

Kooli nõukogu on kinnitatud direktori 20.12.2017 käskkirjaga nr 1-2/41.

 1. Lille, Ivo (direktor, nõukogu juhataja)
 2. Tohver, Heli (õppejuht)
 3. Aimla, Siim (rütmimuusika suunajuht)
 4. Mets, Lembi (klassikalise muusika suunajuht)
 5. Sepp, Lauri (praktikajuht)
 6. Grabova, Ksenija (koorijuhtimise osakonnajuhataja)
 7. Kant, Kaie (muusikateoreetilised ained/kompositsiooni osakonnajuhataja)
 8. Keldo, Rene (helinduse osakonnajuhataja)
 9. Marjamaa, Mairo (rütmimuusika pillide osakonnajuhataja)
 10. Orunurm, Urmas (klaverite hooldusmeistri osakonnajuhataja)
 11. Punder, Eva (keelpilli osakonnajuhataja)
 12. Pärg, Eha (laulu osakonnajuhataja)
 13. Pärnsalu, Eve (rütmimuusika laulu osakonnajuhataja)
 14. Remmel, Ia (klaveri osakonnajuhataja)
 15. Sakkos, Vello (puhk- ja löökpillide osakonnajuhataja)
 16. Välja, Tiina (akordioni- ja kandle osakonnajuhataja)
 17. Naan, Katrin (ainekomisjoni juhataja)
 18. Nagla, Maire (ainekomisjoni juhataja)
 19. Väinmaa, Piret (kutseõpetaja)
 20. Hõlpus, Hain (kutseõpetaja)
 21. Soopan, Ronja (õpilasesinduse liige)
 22. Illak, Harry (arendusjuht)
 23. Kallas, Riina (kommunikatsioonijuht)
 24. Terep, Maarika (kantselei juhataja)
 25. Derrik, Heli (finantsjuht)
 26. Koster, Rein (majandusjuht)