Kooli nõukogu

Kooli nõukogu on kinnitatud direktori 26.02.2018 käskkirjaga nr 1-2/46.

Nõukogu koosseis:

 1. Lille, Ivo (direktor, nõukogu juhataja);
 2. Tohver, Heli (õppejuht);
 3. Aimla, Siim (rütmimuusika suunajuht);
 4. Mets, Lembi (klassikalise muusika suunajuht);
 5. Sepp, Lauri (praktikajuht);
 6. Grabova, Ksenija (koorijuhtimise osakonna juhataja);
 7. Kant, Kaie (muusikateoreetilised ained/kompositsiooni osakonna juhataja);
 8. Keldo, Rene (helinduse osakonna juhataja);
 9. Marjamaa, Mairo (rütmimuusika pillide osakonna juhataja);
 10. Orunurm, Urmas (klaverite hooldusmeistri osakonna juhataja);
 11. Punder, Eva (keelpilli osakonna juhataja);
 12. Pärg, Eha (laulu osakonna juhataja);
 13. Pärnsalu, Eve (rütmimuusika laulu osakonna juhataja);
 14. Remmel, Ia (klaveri osakonna juhataja);
 15. Sakkos, Vello (puhk- ja löökpillide osakonna juhataja);
 16. Välja, Tiina (akordioni ja kandle osakonna juhataja);
 17. Naan, Katrin (ainekomisjoni juhataja);
 18. Nagla, Maire (ainekomisjoni juhataja);
 19. Väinmaa, Piret (kutseõpetaja);
 20. Hõlpus, Hain (kutseõpetaja);
 21. Soopan, Ronja (õpilasesinduse liige);
 22. Illak, Harry (arendusjuht);
 23. Kallas, Riina (kommunikatsioonijuht);
 24. Terep, Maarika (personalijuht);
 25. Eesik, Andres (IT- ja finantsjuht);
 26. Piigli, Tõnno (haldusjuht).