Kooli nõukogu

Kooli nõukogu koosseis on kinnitatud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktori 24.08.2017 käskkirjaga nr 1-2/29.

 1. Piisang, Erkki (direktori kohusetäitja, nõukogu juhataja)
 2. Tohver, Heli (õppejuht)
 3. Aimla, Siim (rütmimuusika suuna arendusjuht)
 4. Derrik, Heli (finantsjuht)
 5. Grabova, Ksenija (koorijuhtimise osakonnajuhataja)
 6. Illak, Harry (arendusjuht)
 7. Kallas, Riina (kommunikatsioonijuht)
 8. Kant, Kaie (muusikateoreetilised ained/kompositsiooni osakonnajuhataja)
 9. Keldo, Rene (helinduse osakonnajuhataja)
 10. Terep, Maarika (kantselei juhataja)
 11. Koster, Rein (majandusjuht)
 12. Marjamaa, Mairo (rütmimuusika pillide osakonnajuhataja)
 13. Mets, Lembi (klassikasuuna arendusjuht)
 14. Naan, Katrin (ainekomisjoni juhataja)
 15. Nagla, Maire (ainekomisjoni juhataja)
 16. Orunurm, Urmas (klaverite hooldusmeistri osakonnajuhataja)
 17. Punder, Eva (keelpilli osakonnajuhataja)
 18. Pärg, Eha (klassikalise laulu osakonnajuhataja)
 19. Pärnsalu, Eve (rütmimuusika laulu osakonnajuhataja)
 20. Remmel, Ia (klaveri osakonnajuhataja)
 21. Sakkos, Vello (puhk- ja löökpillide osakonnajuhataja)
 22. Sepp, Lauri (praktikajuht)
 23. Soopan, Ronja (õpilasesinduse esindaja)
 24. Välja, Tiina (akordioni ja kandle osakonnajuhataja, arendusjuht)
 25. Väinmaa, Piret (kutseõpetaja)
 26. Hõlpus, Hain (kutseõpetaja)