Vastuvõtukatsed

 VASTUVÕTUKATSED toimuvad 22.08.2018

Kell 10:00 Solfedžo

    klassika suunale klassis A23

    rütmimuusika suunale  A9

 

Kell 12:00 Eriala

    klassikaline laul klassis B14

    muusikateooria A23

    kompositsioon A25

    klarnet B34

    akordion B33

    orel B38

    klaverite hooldusmeister Pärnu mnt.6

    rütmimuusika klaver A2

                         

Kell 13:00  Klaver muusikateooria ja   

                          kompositsiooni erialale

                          kandideerijatele klassis A1

 

  PÕHI- JA EELÕPE

  Vastuvõtukatsed:

  1.       Eriala eksam

  2.       Solfedžo eksam

  3.       Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult kooridirigeerimise (v. a eelõpe), 

             muusikateoreetiku ja  kompositsiooni erialadele kandideerijad)

  4.       Eesti keele test (sooritavad ainult vene õppekeelega koolist tulnud kandideerijad)

  JÄTKUÕPE

  Jätkuõppesse kandideerijad sooritavad 2-osalise eksami:

  I osa – kahe erineva karakteriga teose esitamine oma erialapillil (keelpillide, klahvpillide, akordioni erialal  üks teos valikus polüfooniline)

  II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga

  NB! Otsa kooli samal aastal lõpetanutel ei ole vaja sisseastumiseksamit teha. Motivatsioonivestlus viiakse  eelnevalt läbi osakonnas.

  HINDAMINE

  Vastuvõtukatseid hindavad vastavate osakondade õpetajatest moodustatud erialakomisjonid.

  Hinnatakse kümnepallisüsteemis.

  Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel.

  Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused.

  ÜLDINFO

  Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

   Õpilaskandidaadid, kes sooritasid vastuvõtukatsed, kuid ei pääsenud konkursi tõttu soovitud erialale, võivad vabade kohtade olemasolul konkureerida teistele erialadele, sooritades täiendava eksami.

  Vastuvõtukomisjoni otsused tehakse teatavaks kooli kodulehel, õppeinfosüsteemis ja teadetetahvlil.