Vastuvõtu katsed

Katsed toimuvad 15.06.–16.06.2017 (vaata ajakava).

Sisseastumisavaldusi saab esitada ajavahemikus 20.04.–14.06.2017.  Esita sisseastumisavaldus siin.

Kõik õpilaskandidaadid sooritavad vastuvõtukatsed erialas  ja solfedžos.

Kooridirigeerimise, muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijatel tuleb sooritada täiendavalt vastuvõtukatse klaverimängus.

Vene õppekeelega koolist tulnud õpilaskandidaadid sooritavad lisaks eesti keele testi 16.06.2017 kell 12:00 – 14:00 ruumis A9.

 

Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Kui vastuvõtu lõpuks ei ole planeeritud õppekohad täidetud, võib vastuvõtukomisjon kuulutada välja järelkonkursi enne õppetöö algust (augustikuus).

Vastuvõtukatseid hindavad vastavate osakondade õpetajatest moodustatud erialakomisjonid. Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel. Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused.

Õpilaskandidaadid, kes sooritasid vastuvõtukatsed, kuid ei pääsenud konkursi tõttu soovitud erialale, võivad vabade kohtade olemasolul konkureerida teistele erialadele, sooritades täiendava eksami.

Vastuvõtukomisjoni otsus tehakse teatavaks kooli kodulehel, õppeinfosüsteemis ja teadetetahvlil.