Vastuvõtu katsed

Kõik õpilaskandidaadid sooritavad vastuvõtukatsed erialas  ja solfedžos.

Kooridirigeerimise, muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijatel tuleb sooritada täiendavalt vastuvõtukatse klaverimängus.

Vene õppekeelega koolist tulnud õpilaskandidaadid sooritavad lisaks eesti keele testi.

Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Kui vastuvõtu lõpuks ei ole planeeritud õppekohad täidetud, võib vastuvõtukomisjon kuulutada välja järelkonkursi enne õppetöö algust (augustikuus).

Vastuvõtukatseid hindavad vastavate osakondade õpetajatest moodustatud erialakomisjonid.

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel. Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused.

Õpilaskandidaadid, kes sooritasid vastuvõtukatsed, kuid ei pääsenud konkursi tõttu soovitud erialale, võivad vabade kohtade olemasolul konkureerida teistele erialadele, sooritades täiendava eksami.

Vastuvõtukomisjoni otsused tehakse teatavaks kooli kodulehel, õppeinfosüsteemis ja teadetetahvlil.

Vastuvõtukatsed põhi- ja eelõppesse toimuvad 15.06.–16.06.2018Vaata vastuvõtukatsete ajakava.

Elektroonilisi sisseastumisavaldusi saab esitada 01.04.–14.06.2018. Esita sisseastumisavaldus siin.