Vastuvõtt

PÕHIÕPE

Vastuvõtukatsed põhiõppesse toimuvad 15.06.–16.06.2017 (vaata ajakava).

Sisseastumisavaldusi saab esitada 20.04.–14.06.2017.

ESITA SISSEASTUMISAVALDUS PÕHIÕPPESSE siin!

Õppida saab põhi- ja keskhariduse baasil:

  1. Kutseõpe keskhariduse baasil (õppeaeg 3 aastat)
  2. Kutseõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 3 aastat, üldained omandatakse mõnes teises üldhariduskoolis)
  3. Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat, üldained omandatakse Otsa koolis)

Vastuvõtt põhiõppesse toimub  järgmistele erialadele:

Vastuvõtukatsetele pääseb ainult isikut tõendava dokumendi alusel!

Kontaktisik: vastuvõtukomisjoni aseesimees Katrin Naan

katrin.naan@otsakool.edu.ee, tel 503 0415

EELÕPE (kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis)

Vastuvõtukatsed eelõppesse toimuvad 15.06.–16.06.2017 (vaata ajakava).

Sisseastumisavaldusi saab esitada 20.04.–14.06.2017.

ESITA SISSEASTUMISAVALDUS EELÕPPESSE siin!

Eelõppesse on oodatud  noored muusikud, kes soovivad tulevikus jätkata oma haridusteed meie kooli põhiõppes ning õpivad antud hetkel üldhariduskoolis 7.-12. klassis (klassikalise laulu erialale kandideerijad 9.-12. klassis). Eeltingimuseks on  õppimine mõnes laste muusikakoolis (võib olla ka lõpetatud).

Muusikaõpinguid eelõppes võib üldhariduskool arvestada valikõpingutena koolide vahelise kirjaliku lepingu alusel. Eelõppes on võimalik õppida kuni 3 aastat. Iga õppeaasta lõpus on õpilane, kes soovib õpinguid jätkata,  kohustatud pikendama õppeosakonnas oma õpiaega. Kutseõpe toimub mahus 6 EKAP ehk 160 tundi õppeaastas (sh iseseisev töö). Individuaalseid erialatunde ja solfedžot on 2 tundi nädalas.

Eelõppesse toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Vastuvõtukatsetele pääseb ainult isikut tõendava dokumendi alusel!

Kontaktisik: vastuvõtukomisjoni aseesimees Katrin Naan

katrin.naan@otsakool.edu.ee, tel 503 0415