Konsultatsioonid

KONSULTATSIOONID sisseastujatele toimuvad 21.08.

Kell 11:00  Solfedžo

     klassika suunale klassis A23

     rütmimuusika suunale  A9

Kell 12:00  Eriala

     klassikaline laul klassis B14

     muusikateooria A23

     kompositsioon A25

     klarnet B34

     rütmimuusika klaver A2

Kell 13:00  Klaver muusikateooria ja   

                          kompositsiooni erialale

                          kandideerijatele klassis A1

Konsultatsioonile palume kaasa võtta oma pill ja noodid.