Rütmimuusika laulmise eriala vastuvõtt õppeaastaks 2018/19

Konsultatsioonid rütmimuusika laulmise erialale astumiseks toimuvad:
1. märtsil – LAHTISTE USTE PÄEV Otsa koolis
12. mail 2018 klassis A16 (kõikidele kandidaatidele)

14. juunil 2018 klassis A16 (vaid põhieksamile kutsututele)

RML eksam toimub:
16. juunil kell 10.00 klassis A16


RML osakonna eksamikomisjon otsustas eeleksami kõikide laekunud failide põhjal, et
RML põhieksamile on kutsutud järgmised õpilaskandidaadid:

Natalja Zaugarova PÕ
Elmas Topalova EÕ
Reelika Sommer PÕ
Miina Martensoo EÕ
Alika Milova PÕ
Marike Peedosaar PÕ
Kristian Surmai PÕ
Karina Maria Zaharcenko PÕ
Kasper Kaar PÕ
Kristiina Valdman PÕ
Marleen Mihkelsoo EÕ
Marta Arula PÕ
Carlos Liiv PÕ
Kristin Kalnapenk PÕ
Emili Jürgens PÕ
Maria Vaher EÕ
Elina Kengsepp EÕ
Hannelore Karmel Juurikas EÕ
Marten Gustav Lähker EÕ
Meeri Paltmann EÕ
Semjon Greef PÕ

NB! Komisjoni otsus ei kuulu vaidlustamisele. Kommentaare ega põhjendusi kandidaatide valiku osas komisjon ei jaga. Kohtumiseni!


RML ERIALA VASTUVÕTUNÕUDED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

Kõik, kes soovivad kandideerida Otsa kooli rütmimuusika suuna eel- või põhiõppe laulmise erialale, peavad põhieksamile pääsemiseks sooritama eeleksami.

EELEKSAM (tähtaeg 4. juuni 2018 kell 23.00)

 1. Valida üks laul alltoodud nimekirjast ning salvestada laulu esitus (demo) helikandjale. Laulu saateks võib kasutada klaverit, kitarri vms instrumenti või ka fonogrammi.
  Laulu pikkus max 3 min. Demo formaat – mp3 (palume salvestada vaid sellesse formaati; videofaile ei aktsepteerita)
 2. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass on läbitud/pooleli.PALUME ESSEE JA DEMO SAATA ÜHES E-KIRJAS. Failid lisada manusena (2 erinevat faili). Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (Nt, KatiKaru-essee.doc ja KatiKaru-Rahalaul.mp3). Laulu salvestus (demo) ja essee saata e-posti aadressile: eve@otsakool.edu.ee hiljemalt 4. juuniks 2018 (viimane laekumise tähtaeg kell 23.00).

Laulude nimekiri:
• G. Gershwin “Summertime”
• J. Kosma “Autumn Leaves”
• J. Lennon, P. McCartney “Yesterday”
• R. Valgre “Muinaslugu muusikas”
• U. Naissoo “Kui käes on jaanipäev”
• O. Ehala “Rahalaul”


Konsultatsioon eeleksami läbinutele toimub 14. juunil 2018, algusega kell 14.00 klassis A16.

PÕHIEKSAM toimub laupäeval, 16. juunil algusega kell 10.00 klassis A16

PÕHIEKSAMI NÕUDED:

 1. Esitada üks laul alltoodud nimekirjast sobivas helistikus klaveri saatel (max 2 min).
 2. Esitada üks vabalt valitud laul fonogrammi või oma saatega/saatjaga (max 2 min).
 3. Laulda 8 takti laulu algusest R. Valgre loost “Õige valik” (eesti keeles) a capella.
 4. Laulda loomulik mažoor noodi- või tähtnimedega alt üles ja ülalt alla sobivas helistikus.
 5. Improviseerida 12-taktilise bluesi harmoonial sobivas helistikus klaveri saatel (nõue ei kehti eelõppele).
 6. Lugeda luuletus või proosakatkend (max 1 min).

Kõik eksaminõuded tuleb esitada peast!

Oodatud on omaloomingulised palad ja enda saatmine instrumendil. Kohustusliku loo saatja garanteerib kool, soovi korral ka teise loo saatja. Eksamile võtta kaasa korrektselt vormistatud noodid, mis on akordimärkidega tähistatud, ka omaloomingulise loo puhul. Lugude maksimumaja ületamisel on õigus komisjonil lugu katkestada.

Vajadusel võib komisjon esitada lisaküsimusi. Hinnatakse laulja vokaalseid eeldusi, muusikalist kuulmist, rütmitunnet, muusikalist mälu ja artistlikkust. Õpilaskandidaadil ei tohi olla kõnedefekti ning tema hääle korrasolekut peab kinnitama vormikohane arstitõend (esitatakse eksamile tulles komisjonile).

Laulude nimekiri:
• G. Gershwin “Summertime”
• J. Kosma “Autumn Leaves”
• J. Lennon, P. McCartney “Yesterday”
• R. Valgre “Muinaslugu muusikas”
• U. Naissoo “Kui käes on jaanipäev”
• O. Ehala “Rahalaul”

Eriala konsultatsioonidel osalemine on soovituslik. Kaasa võtta valik lauludest (sh noodid), mida eksamil esitada kavatsetakse. Konsultatsioonidel on võimalik vastuseid saada eeleksami, eksami ning ka kooli ja õppimisega seonduvatele küsimustele.

Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread. Vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest).

NB! Komisjoni otsus ei kuulu vaidlustamisele. Kommentaare ega põhjendusi kandidaatide valiku osas komisjon ei jaga. Kohtumiseni!


ABIKS HARJUTAMISEL

 Vastuvõtueksami nõuded solfedžos

Lisainfo:
Osakonnajuhataja Eve Pärnsalu
E-post: eve.parnsalu@otsakool.edu.ee