Kompositsioon

VASTUVÕTT õppeaastaks 2016/2017

Osakonnajuhataja Kermo Koit
Tel: 523 1732
E-post: kermo.koit@otsakool.edu.ee

 Vastuvõtueksami nõuded erialas

Kompositsiooni eriala eksam toimub kahes osas.

I Eriala eksam:

  1. praktiline kutsesobivuse test,
  2. vestlus õpilaskandidaadiga tema loomingulisuse ja isikuomaduste väljaselgitamiseks (õpilaskandidaadil soovitavalt esitada varasemad loomingulised katsetused)

Õpilaskandidaadiga toimub vestlus üldkultuurilise silmaringi selgitamiseks.

II Klaveri eksamil tuleb esitada:

  1. polüfooniline teos
  2. suurvormi osa
  3. pala või etüüd
  4. heliredelid kuni 2 märgini

Kava esitatakse peast. Kontrollitakse noodilugemise oskust.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos