Akordion ja kannel

VASTUVÕTT 

Osakonnajuhataja Tiina Välja
Tel: 527 5085
E-post: tiina.valja@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded erialas

Akordioni eriala:

  1. etüüd
  2. polüfoonia
  3. suurvormi osa(d) või karakterpala
  4. noodilugemise test
  5. valikuliselt heliredel ja kolmkõla 2-s oktavis kuni 3 dieesi või bemolliga helistikus.

Kandle eriala:

  1. kaks erineva karakteriga pala
  2. noodilugemise test
  3. valikuliselt heliredel ja kolmkõla 2-s oktavis kuni 3 dieesi või bemolliga helistikus.

Eksamil toimub ka vestlus erialase motivatsiooni selgitamiseks.

Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele