Dokumentide esitamine

Vastuvõtukatsetele registreerumiseks tuleb täita eelnevalt e-vastuvõtus vormikohane avaldus. Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Dokumentide esitamiseks on vaja:

  • haridust tõendava dokumendi originaal või selle kinnitatud koopia. Eelõppesse astumisel üldhariduskooli klassitunnistus lõpetatud klassi tõendamiseks;
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • arstitõend tervisliku seisundi kohta, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • laulmise ja kooridirigeerimise eriala õpilaskandidaatidel tuleb esitada arstitõend hääleorganite tervisliku seisundi kohta;
  • 1 foto suurusega 3×4 cm, foto tegemise võimalus ka kohapeal;
  • õpilaskandidaadil peab dokumentide esitamisel kaasas olema isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või sünnitunnistus).

Dokumentide esitamisega kinnitab õpilane oma õppima asumist Georg Otsa nim Tallinna Muusikakoolis.

Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte ilmunud õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale on võimalik asuda sisseastumiseksamite tulemuste pingereas järgmisel õpilaskandidaadil.