Dokumentide esitamine

Vastuvõtukatsetele registreerumiseks tuleb täita e-vastuvõtuavaldus.

Avaldusi saab esitada ajavahemikus 01.04.–14.06.2018. Vaata vastuvõtukatsete ajakava

Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Vastu võetud kandidaatidel tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • haridust tõendava dokumendi originaal või selle kinnitatud koopia. Eelõppesse astumisel üldhariduskooli klassitunnistus lõpetatud klassi tõendamiseks;

  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • laulmise ja kooridirigeerimise eriala õpilaskandidaatidel tuleb esitada arstitõend hääleorganite tervisliku seisundi kohta;

  • 1 foto suurusega 3×4 cm, foto tegemise võimalus ka kohapeal;

  • õpilaskandidaadil peab dokumentide esitamisel kaasas olema isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või sünnitunnistus).

Dokumentide esitamisega kinnitab õpilane oma õppima asumist Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis.

Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte ilmunud õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast.

Vabanenud kohale on võimalik asuda sisseastumiseksamite tulemuste pingereas järgmisel õpilaskandidaadil.