Sisseastumisavalduste e-vastuvõtt 5. taseme jätkuõppesse “Pilliõppe juhendaja” õppekavale avatud!

Alates 2017/2018. õppeaastast saab G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis õpida 5. taseme jätkuõppe õppekaval “Pilliõppe juhendaja”. Õppimaasumise eelduseks on vähemalt keskhariduse ning interpreedi 4. taseme või sellele vastavate kompetentside olemasolu.  Kandideerimisavalduse saab esitada siin. Tutvu õppekavaga