Rütmimuusika pillide osakonna tööplaan

RM pillide tööplaan sügissemestril

25.10 kell 18.30

22.11 kell 13.00
29.11 kell 18.30

6.12 kell 17.00
13.12 kell 16.00
14.12 kell 16.00
19.12 kell 9-15
20.12 kell 9-15
20.12 kell 16.30
21.12 kell 9-15
21.12 kell 16.00

8.-12.01 2018

RML Kustas Kikerpuu 80 kontsert

stiilibändide arvestus
RML RADAR 40 kontsert

stuudiobändide kontsert (vb lükkub edasi)
RML eelõppe/valikaine õpilaste kontsert
RML vokaalansamblite ja solistide kontsert
RM ülemineku arvestus
RM ülemineku arvestus
RML TALVE- ja JÕULULAULUDE kontsert
RM ülemineku arvestus
RML eelõppe/valikaine õpilaste kontsert

stuudiobändide salvestus

kooli saal

kooli saal
kooli saal

kooli saal
kohvik TUUM
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
kooli saal
kooli saal
kooli saal
kooli saal
kohvik TUUM

kooli saal

Semestri jooksul lehekülg täpsustub ja täieneb. Palun jälgige infot!