Akordioni ja kandle osakonna 2017/2018. õa tööplaan

27. september kooli aastapäeva kontsert maja ees.

14. oktoober  kell 12-18  V. Tammanni mälestusüritus (Rahumäe surnuaial kalmu külastus, uued pildid akordioniklassis, kontsert kooli saalis)

19.oktoober kell 19 Kumus Round Table 5 Tallinn Nord stipendiumikonkursi finaalkontsert.

9. november kell 16.15-17.15  klass B33 tehniline arvestus, palad, etüüdid

14. detsember kell 16.00 palade kontsert-arvestus.