Õppetöö kalender

Õppetöö kalender 2017/2018. õppeaastal

AUGUST/SEPTEMBER

21.08.25.08.2017

Õppeaasta sügissemestri algus/sissejuhatav nädal

●     16.08 täiendav vastuvõtt (konsultatsioon), 17.08 vastuvõtukatsed

●     21.08-28.08 täiendav õppetöö – õppevõlgnevuste likvideerimine, hinded 28.08

●     koosolekud osakondades (tunnijaotused, tunniplaan, sügissemestri

        planeering,  esinemispraktikate ajagraafik, üldtööplaan)

●     õpetajate individuaaltunniplaani koostamine, esitamine hiljemalt 05.09

●     osakonnajuhataja ja õpetajate arenguvestlused

●     koolitus õpetajatele

Sügissemestri eelnädal

●     30.08 kell 9.00–12.00 kooli nõukogu, 2016/17. õa kokkuvõtted

●     31.08 kell 10.30–11.30 infotund 1. kursuse ja eelõppe õpilastele, järgnevad

        rühmajuhataja tunnid

●     01.09 kell 15.00 avaaktus

●     04.09 tunniplaanilise õppetöö algus

E 04.09.2017

Algab õppetöö tunniplaani alusel

E 11.09.2017

Valikainete õppetöö algus tunniplaani alusel

R 15.09.2017

Õpilaste sõidukulu hüvitamise avalduste esitamise tähtaeg

E 25.09.2017

VÕTA avalduste esitamise tähtaeg, komisjon 11.10.2017

T 26.09.2017

Valikainetest loobumise avalduste esitamise tähtaeg (sügissemester)

K 27. 09.2017

Õppetoetuste taotluste esitamise tähtaeg II–IV kursus (periood: september, oktoober, november, detsember, jaanuar), komisjon 11.10.2017

OKTOOBER

E 02.10.2017

Vastuvõtukomisjoni, õppetoetuste komisjoni ja VÕTA komisjoni koosseisu ja töö korraldamise kinnitamine

K 04.10.2017

Õppetoetuste ja eritoetuste  määramise komisjon

N 05.10.2017

Õpetajate päev

K 11.10. 2017

VÕTA komisjon

21.10.–29.10. 2017

Eelõppe koolivaheaeg (õppetööd eelõppele ei toimu)

NOVEMBER

K 01.11.2017

Rühmajuhatajate/osakonnajuhatajate vahekokkuvõtte esitamine õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise kohta

DETSEMBER

18.12.–22.12.2017

Sügissemestri arvestused, eksamid (erialaainetes)

23.12.2017–07.01.2018

JÕULUVAHEAEG

JAANUAR

02.01.2018–19.01.2018

Riigieksamite valikud, registreerimine Eksamite infosüsteemis (eis.ekk.edu.ee)

R 19.01.2018

Sügissemestri hinnete väljapanemise tähtaeg

E 22.01.2018

Kevadsemestri algus (kevadsemestri tunniplaan)

K 24.01.2018

Kooli nõukogu (sügissemestri õppeedukus)

VEEBRUAR

10.02.2018

Kevadsemestri valikainetest loobumise avalduste esitamise tähtaeg

14.02.2018

Õppetoetuste taotluste esitamise tähtaeg (periood: veebruar, märts, aprill, mai, juuni)

K 21.02.2018

Õppetoetuste ja eritoetuste  määramise komisjon

MÄRTS

N 01.03.2018

Lahtiste uste päev

17.03.–25.03.2018

KEVADVAHEAEG

K 28.03.2018

Rühmajuhatajate/osakonnajuhatajate vahekokkuvõtte esitamine õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise kohta

APRILL

01.04.–15.04.2018

Valikainete uuendamine, korrastamine, osakondades/ettepanekute esitamine

E 16.04.2018

Eesti keele riigieksam (gümnaasium)

21.04.–01.05.2018

 Eelõppe koolivaheae(õppetööd eelõppele ei toimu)

20.04.–29.04.2018

 Jazzkaar (RM ja HE)

T 24.04.2018

VÕTA avalduste tähtaeg

01.04.–25.04.2018

Osakonnajuhataja ja õpetajate arenguvestlused

R 27.04.2018

Valikainete lõpp, hinded

MAI

K 02.05.2018

VÕTA komisjon

R 04.05.2018

Inglise keele riigieksam (kirjalik) (07-11.05 suuline osa)

R 04.05.2018

Lõpetajate semestrihinnete väljapanemise tähtaeg

07.05.–01.06.2018

Lõpueksamite periood

K 09.05.2018

Nõukogu, lõpueksamitele lubamine

10.05.–10.06.2018

Õpilaste valikainete valimine  (II–III kursused)

L 12.05.2018

Eriala ja solfedžo konsultatsioonid sisseastujatele

R 18.05.2018

Eelõppe solfedžo- ja erialahinnete tähtaeg

28.05–15.06.2018

Üleminekueksamite, arvestuste periood

K 30.05.2018

Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele

JUUNI

E 04.06.2018

Lõpetajatele moodulihinnete väljapanemise tähtaeg

T 05.06.2018

Lõpetajate õppekava läbimine, lõputunnistuste väljaandmine (käskkiri)

P 10.06.2018

Lõpuaktus

N 14.06.2018

Solfedžo ja eriala konsultatsioonid sisseastujatele (kõik erialad), algus kell 13.00

R–L 15.06. ja 16.06.2018

Vastuvõtukatsed sisseastujatele

R 15.06.2018

Kevadsemestri hinnete väljapanemise tähtaeg

E 18.06.2018

Vastuvõtukomisjon

K 20.06.2018

Kooli nõukogu. Õppeperioodi lõpetamine

16.06–31.08.2018

SUVEVAHEAEG

AUGUST

N–R 16.08.–17.08.2018

Täiendav vastuvõtt (konsultatsioon) ja vastuvõtukatsed

21.08.–31.08.2018

Sissejuhatav nädal. Täiendav õppetöö, orkestrid, harjutamine

N 30.08.2018

Kooli nõukogu, 2017/18. õppeaasta kokkuvõtted, täiendava õppetöö tulemused, kokkuvõte sisseastumiskatsetest, esimese kursuse nimekirja kinnitamine