Õppetegevus

Tundide ajad

1. 8.10–8.55
2. 8.55–9.40
  Vahetund
3. 9.45–10.30
4. 10.30–11.15
  Vahetund
5. 11.30–12.15
6. 12.15–13.00
7. LÕUNA
8. 13.45–14.30
9. 14.30–15.15
  Vahetund
10. 15.30–16.15
11. 16.15–17.00
  Vahetund
12. 17.15–18.00
13. 18.00–18.45
  Vahetund
14. 19.00–19.45
15. 19.45–20.30

Õppeaasta jagunemine poolaastateks/semestriteks

I poolaasta ehk sügissemester

21.08.2017–19.01.2018

II poolaasta ehk kevadsemester

22.01.2018–15.06.2018

Koolivaheajad õpilastele

Jõuluvaheaeg

22.12.2017–05.01.2018

Kevadvaheaeg

17.03.2018–25.03.2018

Suvevaheaeg

16.06.2018–31.08.2018

Õppetöö kalender 2017/2018. õppeaastal

AUGUST/SEPTEMBER

21.08.25.08.2017

Õppeaasta sügissemestri algus/sissejuhatav nädal

●     16.08 täiendav vastuvõtt (konsultatsioon), 17.08 vastuvõtukatsed

●     21.08-28.08 täiendav õppetöö – õppevõlgnevuste likvideerimine, hinded 28.08

●     koosolekud osakondades (tunnijaotused, tunniplaan, sügissemestri planeering,

         esinemispraktikate ajagraafik, üldtööplaan)

●     õpetajate individuaaltunniplaani koostamine, esitamine hiljemalt 05.09

●     osakonnajuhataja ja õpetajate arenguvestlused

●     koolitus õpetajatele

28.08.–01.09.2017

Sügissemestri eelnädal

●     30.08 kell 9.00–12.00 kooli nõukogu, 2016/17. õa kokkuvõtted

●     31.08 kell 10.30–11.30 infotund 1. kursuse ja eelõppe õpilastele, järgnevad

        rühmajuhataja tunnid

●     01.09 kell 15.00 avaaktus

●     04.09 tunniplaanilise õppetöö algus

E 04.09.2017 Algab õppetöö tunniplaani alusel

E 11.09.2017

Valikainete õppetöö algus tunniplaani alusel

R 15.09.2017

Õpilaste sõidukulu hüvitamise avalduste esitamise tähtaeg

E 25.09.2017

VÕTA avalduste esitamise tähtaeg, komisjon 11.10.2017

T 26.09.2017

Valikainetest loobumise avalduste esitamise tähtaeg (sügissemester)

K 27. 09.2017

Õppetoetuste taotluste esitamise tähtaeg II–IV kursus (periood: september, oktoober, november, detsember, jaanuar), komisjon 11.10.2017

OKTOOBER

E 02.10.2017

Vastuvõtukomisjoni, õppetoetuste komisjoni ja VÕTA komisjoni koosseisu ja töö korraldamise kinnitamine

K 04.10.2017

Õppetoetuste ja eritoetuste  määramise komisjon

N 05.10.2017

Õpetajate päev

K 11. 10. 2017

VÕTA komisjon

21.10–29.10. 2017

Eelõppe koolivaheaeg (õppetööd eelõppele ei toimu)

NOVEMBER

K 01.11.2017

Rühmajuhatajate/osakonnajuhatajate vahekokkuvõtte esitamine õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise kohta

DETSEMBER

18.12–22.12.2017

Sügissemestri arvestused, eksamid (erialaainetes)

23.12.2017–07.01.2018

JÕULUVAHEAEG

JAANUAR

02.01.2018–19.01.2018

Riigieksamite valikud, registreerimine Eksamite infosüsteemis (eis.ekk.edu.ee

R 19.01.2018

Sügissemestri hinnete väljapanemise tähtaeg

E 22. jaanuar 2018

Kevadsemestri algus (kevadsemestri tunniplaan)

K 24.01.2018

Kooli nõukogu (sügissemestri õppeedukus)

VEEBRUAR

10.02.2018

Kevadsemestri valikainetest loobumise avalduste esitamise tähtaeg

14.02.2018

Õppetoetuste taotluste esitamise tähtaeg (periood: veebruar, märts, aprill, mai, juuni)

K 21.02.2018

Õppetoetuste ja eritoetuste  määramise komisjon

MÄRTS

N 01.03.2018

Lahtiste uste päev

17.03–25.03.2018

KEVADVAHEAEG

K 28.03.2018

Rühmajuhatajate/osakonnajuhatajate vahekokkuvõtte esitamine õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise kohta

APRILL

 01.04–15.04.2018

Valikainete uuendamine, korrastamine, osakondades/ettepanekute esitamine

01.04–25.04.2018

Osakonnajuhatajate ja õpetajate arenguvestlused

E. 16.04.2018

Eesti keele riigieksam (gümnaasium)

20.04–29.04.2018

Jazzkaar (RM ja HE)

21.04–01.05.2018

Eelõppe koolivaheaeg (õppetööd eelõppele ei toimu)

T 24.04.2018

VÕTA avalduste tähtaeg

R 27.04.2018

Valikainete lõpp, hinded

MAI

K 02.05.2018

VÕTA komisjon

R 04.05.2018

Inglise keele riigieksam (kirjalik) (07.-11.05 suuline osa)

R 04.05.2018

Lõpetajate semestrihinnete väljapanemise tähtaeg

07.05–01.06.2018

Lõpueksamite periood

K 09.05.2018

Nõukogu, lõpueksamitele lubamine

10.05–10.06.2018

Õpilaste valikainete valimine  (II–III kursused)

L 12.05.2018

Eriala ja solfedžo konsultatsioonid sisseastujatele

R 18.05.2018

Eelõppe solfedžo- ja erialahinnete tähtaeg

28.05–15.06.2018

Üleminekueksamite, arvestuste periood

K 30.05.2018

Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele

JUUNI

E 04.06.2018

Lõpetajatele moodulihinnete väljapanemise tähtaeg

T 05.06.2018

Lõpetajate õppekava läbimine, lõputunnistuste väljaandmine (käskkiri)

P 10.06.2018

Lõpuaktus

N 14.06.2018

Solfedžo ja eriala konsultatsioonid sisseastujatele (kõik erialad), algus kell 13.00

R–L 15.06. ja 16.06.2018

Vastuvõtukatsed sisseastujatele

R 15.06.2018

Kevadsemestri hinnete väljapanemise tähtaeg

E 18.06.2018

Vastuvõtukomisjon

K 20.06.2018

Kooli nõukogu. Õppeperioodi lõpetamine

16.06–31.08.2018

SUVEVAHEAEG

AUGUST

N–R 16.08.–17.08.2018

Täiendav vastuvõtt (konsultatsioon) ja vastuvõtukatsed

21.08.–31.08.2018

Sissejuhatav nädal. Täiendav õppetöö, orkestrid, harjutamine

N 30.08.2018

Kooli nõukogu, 2017/18. õppeaasta kokkuvõtted, täiendava õppetöö tulemused, kokkuvõte sisseastumiskatsetest, esimese kursuse nimekirja kinnitamine

Õppetöögraafik 2017/2018. õa

Ava 2017/2018. õppeaasta Õppetöögraafik  siit: õppetöögraafik 2017-18

Lõpueksamite, üleminekueksamite ja hindeliste arvestuste ajagraafik 2017/2018. õa

Ava 2017/2018. õppeaasta eksamite ja arvestuste graafik siit: eksamite ja arvestuste graafik

Tunniplaanid