Õppetegevus

Tundide ajad

1. 8.10 – 8.55
2. 8.55 – 9.40
Vahetund
3. 9.45 – 10.30
4. 10.30 – 11.15
Vahetund
5. 11.30 – 12.15
6. 12.15 – 13.00
7. LÕUNA
8. 13.45 – 14.30
9. 14.30 – 15.15
Vahetund
10. 15.30 – 16.15
11. 16.15 – 17.00
Vahetund
12. 17.15 – 18.00
13. 18.00 – 18.45
Vahetund
14. 19.00 – 19.45
15. 19.45 – 20.30

Õppeaasta jagunemine poolaastateks/semestriteks

I poolaasta ehk sügissemester 22.08.2016- 20.01.2017
II poolaasta ehk kevadsemester 23.01.2017–16.06.2017

Koolivaheajad õpilastele

Jõuluvaheaeg  19.12.2016 –08.01.2017
Suvevaheaeg  17.06.2017–31.08.2017

Õppetöö kalender 2016/2017. õa

22.08-26.08.2016 Täiendav õppetöö – õppevõlgnevuste likvideerimine;
Koosolekud osakondades (koormused, tunniplaan, ettevalmistus õa);
Õpetajate individuaaltunniplaani koostamine (esitamine hiljemalt 05.09);
Osakonna sügissemestri tööplaan ja esinemispraktikate ajagraafik, sisestamine ÕISi, ruumide broneerimine;
Osakonnajuhataja ja õpetajate arenguvestlused;
18.08 täiendav vastuvõtt;
24.08 ja 26.08 kell 11.00 koolitus kooli töötajatele (Riigitöötaja infoportaali RTIP koolitus)
29.08.2016 Koolitus õpetajatele “Noorukite keskendumis- ja ärevushäiretega toimetulek”, lektor Kaia-Kastepõld- Tõrs, kell 10.00-14.00
30.08.2016 Kooli nõukogu kell 9.00-12.00
31.08.2016
Infotund I kursuse ja eelõppe õpilastele, järgnevad rühmajuhataja tunnid
kell 10.30-11.30
01.09.2016 Aktus  kell 15.00
02.09.2016 Tunniplaanilise õppetöö algus
15.09.2016 Õpilaste sõidukulu hüvitamise avalduste tähtaeg
23.09.2016 Valikainetest loobumise avalduse esitamise tähtaeg (sügissemester)
26.09.2016 Õppetoetuste taotluste esitamise tähtaeg II-IV kursus (periood: september, oktoober, november, detsember, jaanuar)
30.09.2016 Õppetoetuste komisjoni koosseisu kinnitamine
01.10.2016 Vastuvõtukomisjoni kooseisu ja töö korraldamise kinnitamine
05.10.2016 Õpetajate päev
05.10.2016 Õppetoetuste määramise komisjon
20.10.2016 VÕTA avalduste tähtaeg
22.–30.10.2016
Eelõppe koolivaheaeg
26.10.2016 VÕTA komisjon
02.11.2016 Rühmajuhatajate/osakonnajuhatajate vahekokkuvõtte esitamine õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise kohta
12.-16.12.2016 Eriala sügissemetri arvestused, eksamid
15.12.2016–10.01.2017 Riigieksamite valikud, registreerimine EIS süsteemis
19.12.2016–06.01.2017 JÕULUVAHEAEG
16.01.2017 Üldharidusõpingute hinded teistest koolidest laekumise tähtaeg
20.01.2017 Sügissemestri hinnete väljapanemise tähtaeg
23.01.2017 Kevadsemestri algus
25.01.2017 Kooli nõukogu, sügissemestri õppeedukus
10.02.2017 Valikainetest loobumise avalduse esitamise tähtaeg (kevadsemester)
22.02.2017 Rühmajuhatajate/osakonnajuhatajate vahekokkuvõtte esitamine õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise kohta
19.02.2017 Õppetoetuste taotluste esitamise tähtaeg (periood: veebruar, märts, aprill, mai, juuni)
01.03.2017 Õppetoetuste ja eritoetuste määramise komisjon
18.03-26.03.2017 Eelõppe koolivaheaeg
23.03.2017 Lahtiste uste päev
30.03.2017 Rühmajuhatajate/osakonnajuhatajate vahekokkuvõtte esitamine õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise kohta
01.–15.04.2017 Valikainete uuendamine, korrastamine, osakondade ettepanekute esitamine suunajuhtidele
14.04.2017 Valikainekursuste lõpp, hinded.
24.04–12.05.2017 Üldharidusainete riigieksamid
28.04.2017 VÕTA avalduste tähtaeg
03.05.2017 VÕTA komisjon
04.05.2017 Lõpukell
05.05.2017 Lõpetajate semestrihinnete väljapanemise tähtaeg
08.05.2017 Kooli nõukogu, lõpueksamitele lubamine
08.05-03.06.2017 Lõpueksamite periood
10.05- 10.06.2017 Õpilaste valikainete valimine II-III kursused
19.05.2017 Eelõppe hinnete tähtaeg
20.05.2017 Eriala ja solfedžo konsultatsioonid sisseastujatele
22.05–12.06.2017 Üleminekueksamite ja arvestuste periood
30.05.2017 Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele
05.06.2017
Lõpetajate moodulihinded
06.06.2017 Kooli nõukogu – lõpetajate õppekava läbimine, lõputunnistused
11.06.2017 Lõpuaktus
12.06.2017 Kevadsemestri hinnete väljapanemise tähtaeg                           Üldharidusõpingute hinded teistest koolidest laekumise tähtaeg
14.06.2017 Eriala ja solfedžo konsultatsioonid sisseastujatele (kõik erialad)
15-16.06.2017 Vastuvõtukatsed sisseastujatele
19.06.2017 Vastuvõtukomisjoni koosolek
20-22.06.2017  Õpetajate koormuste määramine
21.06.2017  Kooli nõukogu. Õppeperioodi lõpetamine
21.–31.08.2017  Sissejuhatav nädal. Täiendav õppetöö, orkestrid, harjutamine jne.
30.08.2017  Nõukogu (2016/17 õppeaasta lõpetamine), täiendava õppetöö tulemused, kokkuvõte sisseastumiskatsetest, I kursuse nimekirja kinnitamine

Õppetöögraafik 2016/2017. õa

Ava Õppetöögraafik 2016/2017. õa siit: õppetöö graafik 2016-17

Lõpueksamite, üleminekueksamite ja hindeliste arvestuste ajagraafik 2016/2017. õa

Lõpueksamite, üleminekueksamite ja hindeliste arvestuste ajagraafik 2016/2017. õa on koostamisel.

Tunniplaanid