Uued õppekavad (kehtivad alates 2017/2018. õppeaastast)

 

Kutseõpe

Kutsekeskharidusõpe

Eelõpe

Jätkuõpe 

INTERPREET1 INTERPREET1
INTERPREET1 PILLIÕPPE JUHENDAJA  
KLAVERIHÄÄLESTAJA-TEHNIK KOMPONIST KLASSIKALINE LAUL
KOMPONIST KOORIJUHT KOORIJUHT
KOORIJUHT MUUSIKATEOREETIK RÜTMIMUUSIKA LAULMINE
MUUSIKATEOREETIK  RÜTMIMUUSIK2  RÜTMIMUUSIKA PILLID
RÜTMIMUUSIK2 HELINDAJA
HELINDAJA
1 Interpreedi õppekava alusel              saab  õppida järgmistel erialadel: akordion/kannelkeelpillidklassikaline laulklaverorelklavessiinlöök– ja puhkpillid 1Interpreedi õppekava alusel                             saab õppida järgmistel                                   erialadel: akordion/kannel,             klaver, klavessiinorelkeelpillid,    klassikaline laul löök- ja puhkpillid 1Interpreedi õppekava                            alusel saab õppida järgmistel erialadel: akordion kannelkeelpillid, klaver, klavessiinorel, löök- ja puhkpillid
2 Rütmimuusika õppekava alusel saab õppida                                              rütmimuusika laulmise ja rütmimuusika pillide  erialal 2Rütmimuusika õppekava alusel                    saab õppida rütmimuusika laulmise ja rütmimuusika pillide                  erialal