Täiskasvanute täienduskoolitused 2018. aastal

Euroopa Sotsiaalfondi toel toimuvad tasuta kursused

 

Harjutamise tehnikad klaveri algõppes

21. oktoober, 11. november ja 18. november 

Keelpillide hooldus

3. – 4.november 

Solfedžo õpetamise uued võimalused

19.-20. oktoober või 16.-17. november

Noodistamine vabavaraliste vahenditega

november 2018

Trummiõpetuse uued materjalid ja nende rakendamine õppetöös

september, oktoober 2018