Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool ♦ Vabaduse väljak 4, 10146 Tallinn ♦ reg.kood 70003968♦ otsakool@otsakool.edu.ee ♦ telefon 5887 1991

alt

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on riiklik kutseõppeasutus, mis 1975. aastast kannab Georg Otsa nime. Tänane kool on välja kasvanud 1919. aastal asutatud Tallinna Kõrgemast Muusikakoolist (aastast 1923 Tallinna Konservatoorium).

Erialase ettevalmistuse parandamiseks saab omandada kutsealast eelõpet alates põhikooli 7. klassist kuni 3-aastasel õppekaval nimetusega Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis.

Muusika ja esituskunstide õppekavarühma õppekavad jaotuvad kahte õppesuunda: klassikaline ja rütmimuusika. Klassikalisel õppesuunal saab õppida keel-, puhk- ja löökpillide, klaveri, akordioni, kandle, klassikalise laulu, muusikateooria, kompositsiooni, kooridirigeerimise, klaverite hooldusmeistri erialadel.
Rütmimuusika õppesuunal saab õppida rütmimuusika laulmise, klaveri, kitarri, basskitarri, orkestripillide ja löökpillide erialadel.
Meediatehnoloogia õppekavarühmas on võimalik õppida helindaja erialal.

Kooli lõpetamisel omandavad õpilased vastava eriala 4. taseme kompetentsid ning võivad jätkata haridusteed ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides. 2015. aasta septembrist on võimalik õppida interpretatsiooni erialadel jätkuõppes (õpiaeg 1 aasta) huvikooli muusikajuhendaja õppekaval, omandades interpreedi 5. taseme kompetentsid.

Kooli muudavad unikaalseks klassikalise ja rütmimuusika suuna koostöö, erinevate õppekavade omavaheline lõimumine ja suurepärased praktikavõimalused koostöös kontserdiorganisatsioonide ja välispartneritega.

Hindeliste arvestuste ja eksamite graafik 1.pa 2015/16. õa

Hindeliste arvestuste ja eksamite graafik 1. pa 2015/2016. õa

K 2.12.2015 kell 16 toimub Otsa kooli Muusikapäev Paldiski Muusikakoolis

Paldiski mk A5

K 2.12.2015 kell 20 toimub rütmimuusika ansamblite kontsert jazzklubis Philly Joe's

Philly A5Bänner
Bänner
Kasutatud on Joomla! vabavara