Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool ♦ Vabaduse väljak 4, 10146 Tallinn ♦ reg.kood 70003968♦ otsakool@otsakool.edu.ee ♦ telefon 5887 1991

alt

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on riiklik kutseõppeasutus, mis 1975. aastast kannab Georg Otsa nime. Tänane kool on välja kasvanud 1919. aastal asutatud Tallinna Kõrgemast Muusikakoolist (aastast 1923 Tallinna Konservatoorium).

Kool annab kutseharidust põhi- ja keskkooli baasil ning viib läbi kutsealast eelõpet. Alates 2009. aasta sügisest pakub kool tasulist täiskasvanu täienduskoolitust, kus kõigil huvilistel on võimalus õppida muusikat (pillimängu, laulu, koosmängu, muusikateoreetilisi aineid) nii esmase kui täiend- ja ümberõppena.

Muusika ja esituskunstide õppekavad jaotuvad kahte õppesuunda: klassikaline ja rütmimuusika. Klassikalisel suunal saab õppida keel-, puhk- ja löökpillideklaveri-, akordioni- ja kandlemängu, laulmist, muusikateooriat ja koorijuhtimist.

Rütmimuusika suunal saab õppida laulmist, klaveri-, kitarri-, basskitarri-, orkestripillide ja löökpillide mängu. Aastast 2004 on võimalik õppida helindust (audiovisuaalse ja muu meedia õppekavarühm), aastast 2009 kompositsiooni. Sügisel 2010 avati klaverite hooldusmeistri eriala.

Pärast kooli lõpetamist on võimalik haridusteed jätkata rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides. Kooli muudavad unikaalseks klassikalise ja rütmimuusika suuna koostöö ning muukeelse õpilaskonna integreerimine.

31. Uno Naissoo nimelise loomingu- ja interpretatsioonikonkursi finalistid 2015

31. Uno Naissoo nimelise loomingu- ja interpretatsioonikonkursi finalistid 2015. aastal on järgmised 13 võistlustööd (tähestikulises järjekorras):

 

 • AUTOTROOF
 • DECATYLEN
 • FREE WILL
 • LATIN SONG
 • PEATU
 • PRIMAVERA
 • RAJA KÕRVAL
 • ROUND AND ROUND
 • SMELLS OF MUSIC
 • TANTS HAJUVAL VIKERKAAREL
 • TORUMEES
 • TUNDEMÄNG
 • YOU CAN DO IT versioon II

 

Finalistidega võetakse ühendust e-posti teel, et kokku leppida prooviajad 11. ja 12.aprillil 2015. a

Naissoo finaal A5

Klaverite hooldusmeistrid õppisid Ene Salumäe juhendamisel positiivorelit häälestama

Klaveri hooldusmeistri eriala eestvedamisel sai teoks positiivorelit tutvustav häälestuskursus. Et koolile sai eelmise aasta lõpus soetatud päris oma positiivorel, siis tõusis päevakorda ka oreli häälestamise küsimus. Sobivat võnget kuulvaid kõrvu leidub hooldusmeistri erialal piisavalt, puudu jääb pigem „know-how"-st. Analoogseid pille on Eestis nii vähe, et nende üleslugemiseks piisab ühe käe sõrmedest ja inimesi, kes nende häälestamise kunsti valdavad, on veel vähem.

Loe lisa...
Õppetöö kalender 2014/2015 õa

Õppetöö kalender 2014/2015 õaBänner
Bänner
Kasutatud on Joomla! vabavara