Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool ♦ Vabaduse väljak 4, 10146 Tallinn ♦ reg.kood 70003968♦ otsakool@otsakool.edu.ee ♦ telefon 5887 1991

alt

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on riiklik kutseõppeasutus, mis 1975. aastast kannab Georg Otsa nime. Tänane kool on välja kasvanud 1919. aastal asutatud Tallinna Kõrgemast Muusikakoolist (aastast 1923 Tallinna Konservatoorium).

Kool annab kutseharidust põhi- ja keskkooli baasil ning viib läbi kutsealast eelõpet. Alates 2009. aasta sügisest pakub kool tasulist täiskasvanu täienduskoolitust, kus kõigil huvilistel on võimalus õppida muusikat (pillimängu, laulu, koosmängu, muusikateoreetilisi aineid) nii esmase kui täiend- ja ümberõppena.

Muusika ja esituskunstide õppekavad jaotuvad kahte õppesuunda: klassikaline ja rütmimuusika. Klassikalisel suunal saab õppida keel-, puhk- ja löökpillideklaveri-, akordioni- ja kandlemängu, laulmist, muusikateooriat ja koorijuhtimist.

Rütmimuusika suunal saab õppida laulmist, klaveri-, kitarri-, basskitarri-, orkestripillide ja löökpillide mängu. Aastast 2004 on võimalik õppida helindust (audiovisuaalse ja muu meedia õppekavarühm), aastast 2009 kompositsiooni. Sügisel 2010 avati klaverite hooldusmeistri eriala.

Pärast kooli lõpetamist on võimalik haridusteed jätkata rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides. Kooli muudavad unikaalseks klassikalise ja rütmimuusika suuna koostöö ning muukeelse õpilaskonna integreerimine.

Koolimaja suletud

Homme, 20.augustil on koolimaja SULETUD

Täiendav vastuvõtt 2014/2015. õa
G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool kuulutab välja täiendava vastuvõtu 2014/2015 õppeaastaks kõikidele erialadele eel- ja põhiõppesse väljaarvatud rütmimuusika laulmine ja helindamine.
Avaldusi saab esitada elektrooniliselt siit.
Dokumente võetakse vastu tööpäeviti 13.08-21.08 kella 9:00-13:00 ja 14:00-16:30 ja 22. augustil kell 9-10 õppeosakonnas (ruum B29, Vabaduse väljak 4).

Sisseastumiseksamid toimuvad reedel, 22. augustil:

  • kell 10 solfedžo
  • kell 12 eriala
  • kohe peale eriala eksamit on klaveri sisseastumiseksam kooridirigeerimise, muusikateooria ja kompositsiooni erialale
Vastuvõetud õpilased 2014

Vastuvõetud õpilaste nimekirjad 2014:

Täiendava õppetöö graafik 2014
Loe lisa...

25.08.2014
kell 15:00 - 18:00

Sümfooniaorkestri(GOSO) proov

26.08.2014
kell 15:00 - 18:00

Sümfooniaorkestri(GOSO) proov

27.08.2014
kell 15:00 - 18:00

Sümfooniaorkestri(GOSO) proov

28.08.2014
kell 15:00 - 18:00

Sümfooniaorkestri(GOSO) proov

29.08.2014
kell 15:00 - 18:00

Sümfooniaorkestri(GOSO) proov
Bänner
Bänner
Kasutatud on Joomla! vabavara