Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool ♦ Vabaduse väljak 4, 10146 Tallinn ♦ reg.kood 70003968♦ otsakool@otsakool.edu.ee ♦ telefon 5887 1991

alt

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on riiklik kutseõppeasutus, mis 1975. aastast kannab Georg Otsa nime. Tänane kool on välja kasvanud 1919. aastal asutatud Tallinna Kõrgemast Muusikakoolist (aastast 1923 Tallinna Konservatoorium).

Erialase ettevalmistuse parandamiseks saab omandada kutsealast eelõpet alates põhikooli 7. klassist kuni 3-aastasel õppekaval nimetusega Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis.

Muusika ja esituskunstide õppekavarühma õppekavad jaotuvad kahte õppesuunda: klassikaline ja rütmimuusika. Klassikalisel õppesuunal saab õppida keel-, puhk- ja löökpillide, klaveri, akordioni, kandle, klassikalise laulu, muusikateooria, kompositsiooni, kooridirigeerimise, klaverite hooldusmeistri erialadel.
Rütmimuusika õppesuunal saab õppida rütmimuusika laulmise, klaveri, kitarri, basskitarri, orkestripillide ja löökpillide erialadel.
Meediatehnoloogia õppekavarühmas on võimalik õppida helindaja erialal.

Kooli lõpetamisel omandavad õpilased vastava eriala 4. taseme kompetentsid ning võivad jätkata haridusteed ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides. 2015. aasta septembrist on võimalik õppida interpretatsiooni erialadel jätkuõppes (õpiaeg 1 aasta) huvikooli muusikajuhendaja õppekaval, omandades interpreedi 5. taseme kompetentsid.

Kooli muudavad unikaalseks klassikalise ja rütmimuusika suuna koostöö, erinevate õppekavade omavaheline lõimumine ja suurepärased praktikavõimalused koostöös kontserdiorganisatsioonide ja välispartneritega.

Vastuvõtt 2015 G. Otsa nimelisse Tallinna Muusikakooli

Infot vastuvõtu tulemustest saate SISEVEEBi keskkonnast (ÕISist) aadressilt:
https://siseveeb.ee/otsakool/veebivormid/e-vastuvott

Vaata vastuvõetud õpilaste nimekirja siit.

Täiendav vastuvõtt 2015/2016. õa
Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool kuulutab välja täiendava vastuvõtu 2015/2016. õppeaastaks kõikidele erialadele eel- ja põhiõppesse, välja arvatud rütmimuusika laulmine.
Avaldusi saab esitada läbi e-vastuvõtu siit.
Dokumente võetakse vastu alates 10. augustist E-R kell 9-13 ja 14-16 (ruum B29).

Sisseastumiseksamid toimuvad teisipäeval, 18. augustil:

  • kell 10 solfedžo
  • kell 12 eriala
  • kohe pärast eriala eksamit on klaveri sisseastumiseksam kooridirigeerimise, muusikateooria ja kompositsiooni erialale kandideerijatele

Sama teemal:

UUDIS! Vastuvõtt Huvikooli muusikajuhendaja (jätkuõpe) erialale

Avatud vastuvõtt Huvikooli muusikajuhendaja (jätkuõpe) erialale. Õppekava maht 60 EKAP. Õpiaeg 1 aasta. Õpingute läbimisel õpilane omandab interpreedi 5. tasemele vastavad kompetentsid. Loe lähemalt siit.

Kandideerida võivad kõik, kellel on interpreedi 4. tase või sellele vastavad kompetentsid ja keskharidus. Vastuvõtukatseid sellele erialale ei toimu.

Seotud teemad:

Koolimaja lahtiolek suvel 2015
04.07. - 02.08. SULETUD

RAAMATUKOGU SULETUD 04.07. - 16.08.

03.-14.08. E-R kell 9-17, L ja P SULETUD

alates 17. augustist tavapäraselt: E-R kell 7:30-22, L ja P kell 10-18

Täiendava õppetöö graafik 2015

Loe lisa...
Õppetöögraafik 2015/2016 õa

Õppetöögraafik 2015/2016. õa

Otsa kooli LXIX lennu lõpupiltBänner
Bänner
Kasutatud on Joomla! vabavara